QA-Manager

Do you want to have responsibilities for quality of car parts to all over the world. This is a high end possition for the right person who wish for a good carieer.

Company:                   UAB Stansefabrikken Automotive
Application deadline: 12.12.2018
 
We are looking for exparienced enigeers.....sdvbafviah dfviuh avh a vaviauf
 

Work tasks

 • Byggesaksbehandling etter Plan- og bygningslova med tilhøyrande regelverk
 • Dispensasjonsbehandling
 • Matrikkelføring av bygg og eigedom

Wanted background / education / experience:

 • Utdanning frå fortrinnsvis ingeniørhøgskule innan bygg/ anlegg. Utdanning innan fagskule og mesterbrev vert vurdert. 
 • GIS/ Kart- kompetans
 • Kjennskap til plan- og bygningsrett
 • Førarkort klasse B
 • Relevant jobberfaring frå privat og off. sektor

Personal abilities:

 • Løysningsorientert og gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter, både skrifteleg og munnleg.
 • Evne til å tenkje strategisk og heilskapleg
 • Arbeide sjølvstendig
Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar.
 

Ve offer:

 • spennande oppgåver
 • konkurransedyktig lønn
 • fleksibel arbeidstid
 • pensjonsordning i KLP
 • eit triveleg arbeidsmiljø med utfordrande oppgåver i skjeringspunktet mellom turistutbygging og bygdekultur

Application prosess:

Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vi oppmodar om at du laster opp vitnemål og attestar som ein del av den elektroniske søknaden, men dei må i tillegg sendast pr. e-post til: postmottak@hemsedal.kommune.no. Referansar vil bli innhenta. Kontakt postmottak@hemsedal.kommune.no ved utfordringar i søknadsprosessen. 
 
Vi ser fram til å motta din søknad og ønskjer deg velkommen som søkjar her i Hemsedal kommune.
 

General information:

 • Søkjarlister er offentlege
 • Søknader skal registrerast elektronisk på vår webside. 
 • Vitnemål og attester som ikkje er lasta opp elektronisk, vil ikkje bli returnert
 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
 • Det er for enkelte stillingar krav om helseattest, autorisasjon m.v.
 • Krav om poiltiattest jf gjeldande lovverk i dei forskjellige sektorane 
 • Nynorsk er administrasjonsmål jf målbruksplan, og tilsette må beherske språket
 • Vi oppfordrar til likestiiilng og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf HA § 7
 

Kontaktperson

Ola K. Frogner, Teknisk sjef, mobil: 970 58 809, ola.frogner@hemsedal.kommune.no