Stansefabrikken grupėje ieškome tvarios plėtros sprendimo būdų. Po to, kai Jungtinių Tautų Organizacija  2015 m. iškėlė 17 pasaulinių darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m., ėmėmės aktyviau ieškoti sprendimų, kaip prisidėti prie įmonės socialinės atsakomybės stiprinimo. Į tvarumo klausimą žiūrime kaip į iššūkį, kuris suteikia naujų galimybių. Matome tai kaip pozityvią galimybę žengti kartu su pasauliu, ieškant tvaresnių veikimo būdų tiek kalbant apie gamybą, tiek apie partnerystę su klientais. Tai puikiai dera su mūsų mūsų „pasirinkto partnerio“ (angl. „The Chosen partner“) vizija.

Nemanome, kad tvarumas yra būdas greičiau pasiekti pasisekimo. Greičiau priešingai. Tačiau atsakomybė ir tvari plėtra tapo svarbia mūsų vertybių dalimi. Siekiame, kad tvarumo koncepcija atsispindėtų ne tik mūsų strategijoje, bet praktiniuose sprendimuose, nustatant sritis, kuriose galime tobulėti bei įgyvendinti realius pokyčius. Partnerystė su Stanssefabrikken darbuotojais bei klientais be abejonės prisideda prie tvarios mūsų verslo plėtros ir augimo siekiant darnos su aplinka, kurioje veikiame.