Et tett samarbeid med en norsk leverandør nær deg. I Fredrikstad har vi høy kompetanse og lange tradisjoner for å finne frem til gode løsninger. 

Ta kontakt med oss så kan vi sammen se på deres behov, lage skisser og tegne din nye løsning med moderne 3D tegneverktøy. Kort tid etterpå vil du ha en prototype klar og kan teste denne på ditt komplette produkt.

Vi har en ny og moderne maskinpark med en kombilaser fra 2019 som siste investering.