Åpenhetsloven ble innført i Norge 1. juli 2022 og regulerer at alle har rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de sikrer at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas internt i selskapet og hos selskapets leverandører. Stansefabrikken er omfattet av denne loven. Stansefabrikkens egenerklæring godkjennes årlig av selskapet styre og publiseres her. 

 

Vil du lese Stansefabrikkens arbeider med Åpenhetsloven?

Denne lenken tar deg til Stansefabrikkens egenerklæring

Denne lenken tar deg til en beskrivelse av hvordan Stansefabrikken arbeider med Åpenhetsloven

 

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Denne lenken tar deg til lovteksten

Denne lenken tar deg til orbrukertilsynets veiledning

 

Forespørsler: 

Du kan sende oss forespørsler i denne i denne lenken  

 

Rapportere hendelser:

Du kan anonymt rapportere hendelser eller mistanke om brudd på menneskerettigheter eller kravene til arbeidsforhold i denne lenken