Bæredygtig produktion

Helt fra da vi etablerede denne industripark i Litauen, har vores fokus været at lave en miljøvenlig industripark med høj standard for måden, hvorpå vi driver virksomhed. I dag kaldes dette bæredygtig produktion, og vi er stolte af at have været tidligt ude med dette i vores industripark.

En bæredygtig industribygning

Når vi nu udvider industriparken med nye moderne produktionslokaler. er det naturligt for os fortsat at tænke på bæredygtige løsninger. Vi har et ambitiøst mål om at blive den første bæredygtige industripark i Litauen. 

CO2-udslippet i parken er reduceret med 50% i løbet af en fem-års periode, og energiforbruget er reduceret med 25%

I de nye industrilokaler som bliver færdiggjort i 2022, er der lagt vægt på energieffektive og bæredygtige løsninger, helt i tråd med FN’s mål om bæredygtighed. Blandt andet er lokalerne miljøcertificeret efter BREEAM standard - Very good.

Brug af grøn energi og miljøvenlige løsninger er i fokus for de nye produktionslokaler, det gælder både i forhold til opføring og drift. Hertil skal der være gode arbejdsforhold for dem som arbejder her, både når det gælder fysisk arbejdsmiljø og andre forhold.

Dagens bygning og standard indeholder:

Nye projekter i industriparken:

 • Nye bygninger med BREEAM certificering
 • Solcellepanel på taget
 • Tager hensyn til naturen og grønne områder
 • Eksisterende bygninger skal certificeres til BREEAM in use
 • Investering i NOx reduktion 
 • Opgradering af parkens løsning på fjernvarme

BREEAM-certificerede lokaler til leje

De nye industrilokaler i den veletablerede industripark er miljøcertificerede BREEAM standard Very Good. For at opnå denne certificering er der bestemte krav som skal overholdes, og her tager BREEAM udgangspunkt i ni forskellige parametre indenfor bæredygtighed:    

 • Ledelse
 • Helse- og indemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vand
 • Materialer
 • Affald
 • Arealanvendelse og økologi
 • Forurening

I hver kategori er der emner med kriterier eller tiltag, som man kan gøre for at reducere miljøpåvirkningen fra bygningen. Energikarakteren går fra A til G, hvor A er bedst. Her er karakteren baseret på beregnet leveret energi til bygningen. En god energikarakter betyder at bygningen er energieffektiv, og kravene for at opnå de bedste karakterer er meget høje. Der er også fokus på miljøvenlig affaldshåndtering og adgang til gratis ladestation til elbiler. 

 

FN’s mål om bæredygtighed

FNs bæredygtighedsmål er en fælles arbejdsplan for verden med henblik på at udrydde fattigdom, bekæmpe uligheder og at stoppe klimaforandringerne inden 2030. Vores nye lokaler drives 100% af grøn energi med blandt andet solcellepanel og andre driftseffektive løsninger som bidrager til et lavere energibehov og et reduceret miljøaftryk. Men industrilokalet skal ikke bare være grønt og miljøvenligt, dem som arbejder her skal også have ordentlige og sikre arbejdsforhold.
 

Gode og sikre arbejdsforhold 

Der lægges vægt på beskyttelse af ansatte med gode arbejdskontrakter, fair lønninger og betingelser som for eksempel betalt overtid. Rampelyset på HMS (helse, miljø, sikkerhed) og ordentlige arbejdsforhold er også i henhold til en bæredygtig tankegang, og vi forventer at vores lejere skal have et bevidst forhold til dette. Ved hjælp af et veletableret lokalt netværk har vi adgang til kvalificeret arbejdskraft, og vi kan bistå med effektive ansættelsesprocesser for vores lejere, hvis det ønskes.

Contact persons

Olav Jegtvolden Managing Director
+47 4041 1440
See e-mail