Bærekraftig produksjon

Helt fra vi etablerte denne industriparken i Litauen har vårt fokus vært å lage en miljøvennlig industripark med høy standard i måten vi driver virksomheten på. I dag kalles dette bærekraftig produksjon og vi er stolte av å ha vært tidlig ute med dette i industriparken vår.

Et bærekraftig industribygg

Når vi nå utvider industriparken med nye moderne produksjonslokaler. er det naturlig for oss å fortsatt tenke på bærekraftige løsninger. Vi har et ambisiøst mål om å bli den første bærekraftige industriparken i Litauen. 

CO2-utslippet i parken er redusert  med 50% i løpet av en fem-års periode,  og energiforbruket er redusert med 25%

I de nye industrilokalene som blir ferdigstilt i 2022, er det lagt vekt på energieffektive og bærekraftige løsninger, helt i tråd med FN’s mål om bærekraft. Blant annet er lokalene miljøsertifisert etter BREEAM standard - Very good.

Bruk av grønn energi og miljøvennlige løsninger er i fokus for disse nye produksjonslokalene, det gjelder både i forhold til oppføring og drift. I tillegg skal det være gode arbeidsforhold for dem som arbeider her både når det gjelder fysisk arbeidsmiljøog andre forhold.

Dagens bygg og standard inneholder:

Nye prosjekter i industriparken:

 • Nye bygg med BREEAM sertifisering
 • Solcelle panel på taket
 • Tar hensyn til naturen og grønne arealer
 • Eksisterende bygg skal sertifiseres til BREEAM in use
 • Investering i NOx reduksjon 
 • Oppgradering av parkens løsning for fjernvarme

BREEAM-sertifiserte lokaler til leie

De nye industrilokalene i den veletablerte industriparken er miljøsertifisert BREEAM standard Very Good. For å oppnå denne sertifiseringen er det visse krav som må innfris og her tar BREEAM utgangspunkt i ni ulike parametre innenfor bærekraft:  

 • Ledelse
 • Helse- og innemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer
 • Avfall
 • Arealbruk og økologi
 • Forurensning

I hver kategori er det emner med kriterier eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Energikarakteren går fra A til G, hvor A er best. Her er karakteren basert på beregnet levert energi til bygget. En god energikarakter betyr at bygget er energieffektivt og kravene for å oppnå de beste karakterene er svært høye. Det er også fokus på miljøvennlig avfallshåndtering og tilgang til gratis ladestasjon for elbil. 

 

FN’s mål om bærekraft

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for verden med tanke på å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikheter og å stoppe klimaendringene innen 2030. Våre nye lokaler drives 100% av grønn energi med blant annet solcellepanel og andre driftseffektive løsninger som bidrar til et lavere energibehov og redusert miljøavtrykk. Men industrilokalet skal ikke bare være grønt og miljøvennlig, de som arbeider her skal også ha ryddige og sikre arbeidsforhold.
 

 

Gode og sikre arbeidsforhold 

Det legges vekt på vern av ansatte med gode arbeidskontrakter, redelige lønninger og betingelser som for eksempel betalt overtid. Søkelyset på HMS (helse, miljø, sikkerhet) og ryddige arbeidsforhold er også i henhold til en bærekraftig tankegang, og vi forventer at våre leietakere skal ha et bevisst forhold til dette. Ved hjelp av et godt etablert lokalt nettverk har vi tilgang til kvalifisert arbeidskraft, og vi kan bistå med effektive ansettelsesprosesser for våre leietakere om det er ønskelig.

Contact persons

Olav Jegtvolden Managing Director
+47 4041 1440
See e-mail