Hvorfor etablere produksjon i Litauen

Etablering av produksjon i et annet land er en stor og viktig strategisk beslutning for mange virksomheter. Det er derfor viktig å kjenne til lokale forhold med alle fordeler og ulemper som finnes i ulike land. Litauen er et av de geografisk nærmeste lavkostlandene i forhold til Norge. I tillegg til lavere kostnader er det mange andre gode grunner til å etablere seg i Litauen, og da særlig i vår bærekraftige industripark.

Da vi i 2002 tok den store beslutningen om å flytte deler av vår produksjon til utlandet for at vi fortsatt skulle kunne være konkurransedyktige, fant vi raskt ut at Litauen var det rette landet for oss.

Vi gjorde grundige undersøkelser av alt fra blant annet lønninger, transport, arbeidsforhold, lover og regler, kultur og tilgang til arbeidskraft, i forhold til andre land i Baltikum og Polen. Deretter sjekket vi hvor i Litauen det var best å etablere produksjon, og kom da frem til at byen Ukmerge med tradisjon for produksjon og tilgang til arbeidskraft litt utenfor pressområder som Vilnius og Kaunas var et gunstig valg..

Det er ikke bare lavere lønninger og kostnader som er årsaken til at det er lønnsomt og praktisk med produksjon i Litauen. I forhold til etablering i Asia og andre lavkostland, er Baltikum nær Norge. Det er gode forbindelser både med tanke på fly og for frakt av varer med lastebil. Landet er også medlem av EU, og har et velutviklet og fungerende demokrati med mange gode ordninger for industribedrifter. I Litauen, og da særlig i Ukmerge, har de tradisjon for å drive produksjon, så tilgangen til produksjonsarbeidere er mye bedre enn i Norge.

Litauen er fortsatt et lavkost land

En av de viktigste grunnene til å etablere seg i utlandet er et lavere kostnadsnivå enn i Norge. Selv om lønningene i Litauen og andre lavkostland har økt betydelig de senere årene, er lønninger og andre kostnader fortsatt vesentlig rimeligere enn i Norge, og det vil være slik i mange tiår fremover.

Særlig gjelder dette i en mindre industriby som Ukmerge der lønnsnivået ikke er det samme som for de store byene Vilnius, Kaunas og Panavezius, ikke ulikt det vi kjenner fra Norge med høyere lønninger i Oslo-området enn andre steder.

Det er ikke lett å si eksakt hva lønningene er i forskjellige virksomheter, men her er noen eksempler på hva som er gjeldende lønnsnivå for noen av dem som jobber i industriparken.

  • Nyansatt produksjonsarbeider - ca. 900-1400 Euro/mnd*
  • Produksjonsarbeider med 2-3 års erfaring - ca. 1100-1700 Euro/mnd*
  • Fagspesialist nybegynner/lærling - f.eks. sveiser - ca. 1300-1600 Euro/mnd*
  • Fagspesialist med 2-3 års erfaring - f.eks. sveiser - ca. 1700-2100 Euro/mnd*
  • Nyutdannet ingeniør - ca. 1200-1600 Euro/mnd*
  • Erfaren ingeniør- ca. 1600-2300 Euro/mnd*
  • Senior ingeniør, leder – ca 2900-3300 Euro/mnd*
  • Administrativ medarbeider – ca 1500-2500 Euro/mnd*

* Lønnen er bruttolønn som betales i 12 måneder for dekning av 4 uker betalt ferie, pluss ca 10 % til arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader.

Tilgang på arbeidskraft

Uansett hvor rimelig man kan få tak i ansatte, hjelper det lite dersom det ikke finnes noen med rett kompetanse tilgjengelig der man er etablert. En av fordelene med Litauen er at landet tradisjonelt sett er et industriland med mye industri. Dette gjør at tilgangen på arbeidere og tekniske ingeniører er mye bedre enn det vi er vant med  i Norge. 

Selv om det nå er liten arbeidsledighet og kamp om de dyktige arbeiderne også i Litauen, så finnes disse arbeiderne.  Ved å tilby gode arbeidsforhold, ryddige ansettelsesavtaler, rettferdige betingelser og konkurransedyktige lønninger i forhold til de lokale nivåene, får man som arbeidsgiver tak i de arbeidstakerne man trenger.

Fra vi startet industriparken i 2003 uten en eneste ansatt og frem til i dag, så jobber det nå over 400 personer her.  Uten god tilgang på arbeidskraft hadde ikke dette vært mulig.
 

Nærhet til skandinavia

Litauen er at land rett i nærheten av oss i Skandinavia. Dette gir mange fordeler hvis man sammenligner med å etablere produksjon i Asia, sør/øst i Europa eller andre land lengre unna Norge.

Transport

Den største fordelen med å etablere produksjon i Litauen er transport. Både transporttiden og transportkostnadene er langt lavere enn om man skal sende varer rundt halve kloden før de kommer til Norge eller markedene i Nord Europa. I tillegg til dette kommer også transporthyppigheten: Nesten hver eneste dag kjøres det trailere fra industriparken til Norge, Skandinavia og Polen. Vi kan hjelpe leietakerne i industriparken med gode transportavtaler eller samarbeide om transport.

Kultur og arbeidsmoral

Et element som man fort glemmer når man etablerer seg i utlandet er kultur og kulturforskjeller. Litauen er ikke bare nære oss fysisk, men også kulturelt har landet kommet svært nærme oss etterhvert som tiden fra Sovjet regime blir historie. Veldig mange Litauere har arbeidet i Skandinavia og andre land i Nord Europa. De er medlem av EU og har i stor grad etablert et tankesett som er nær det vi selv har i Norge og resten av Skandinavia. Særlig gjelder dette i industriparken vår der mange har vært med oss i vel 20 år og dermed fått med seg et tankesett rundt tillit, proaktivitet og kvalitet som vi gjerne ønsker. Når dette blandes med en svært god arbeidsmoral som man finner fra før av i Litauen så blir det enkelt å drive virksomhet i industriparken.

Flyforbindelser

De senere årene har det også kommet mange hyppige og rimelige flyruter fra Norge til Litauen, noe som gjør at mange kortere turer er mulig uten at det koster alt for mye. Skal man drive virksomhet i et annet land kan man ikke komme fra at tilstedeværelse og personlig kontakt med medarbeidere og forretningsforbindelser er viktig. At det lar seg gjøre på    samme måte som om man reiser rundt i Norge, er selvsagt svært nyttig.

Gode forutsetninger for næringsliv i Litauen

Litauen er ikke lenger et typisk østblokkland med påvirkning fra det gamle Sovjet-regimet. Landet er med i EU og NATO, og det har vært selvstendig i over 20 år. I denne perioden har landet vært gjennom en omfattende omveltning fra et gammelt byråkratisk system til moderne og effektive systemer i et velfungerende demokrati. 

Myndighetene i Litauen gjør mye for å legge til rette for at utenlandske bedrifter skal etablere seg i landet. De har en lang rekke støtteordninger og ikke minst muligheter til å søke EU-midler l for diverse prosjekter. Det er enkelt å komme i gang og få hindringer av byråkratisk karakter. ed bistand fra erfarne partnere i industriparken kan vi hjelpe dere med alle formaliteter: Fra registrering av firma, regnskapsførsel, revisjon, advokat eller bank alt etter hva dere måtte ønske bistand med.

Contact persons

Olav Jegtvolden Managing Director
+47 4041 1440
See e-mail