De fleste skapene er testet og godkjent i henhold til Tavlenormens krav og har mange alternative innredninger avhengig av bruksområde
 
I ”Elektro line” finner du følgende sikringsskap:
  • Nebbskapet A til K; med montasjeramme med målerplass eller tomt skap for løse sikringsskinner og ASD deksler eller hel front dekkplate
  • Flexiskapet; det unike sikringsskapet for 68 til 144 moduler, kan også innredes for to målere
  • Tette IP54 skap; for krevende miljøer i industri og landbruk
  • Automatskap; for 3” vegg med 18 til 54 moduler