Hållbar produktion

Ända sedan vi etablerade denna industripark i Litauen har vårt fokus varit på att skapa en miljövänlig industripark med hög standard för sättet vi driver verksamhet på. Idag kallas det för hållbar produktion och vi är stolta över att ha varit tidigt ute med detta i vår industripark.

En hållbar industribyggnad

När vi nu utökar industriparken med nya moderna produktionslokaler, är det naturligt för oss att fortsätta att tänka på hållbara lösningar. Vi har ett ambitiöst mål om att bli den första hållbara industriparken i Litauen.

CO2-utsläppet i parken har minskats med 50 % under en femårsperiod och energiförbrukningen har minskats med 25 %

I de nya industrilokalerna som färdigställs år 2022 har det lagts vikt på energieffektiva och hållbara lösningar, helt i linje med FN:s mål om hållbarhet. Bland annat är lokalerna miljöcertifierade efter BREEAM-standard BREEAM standard - Very good.

Användning av grön energi och miljövänliga lösningar är i fokus för de nya produktionslokalerna och det gäller både när det kommer till byggande och drift. Därutöver ska det vara goda arbetsförhållanden för de som arbetar här, både när det gäller fysisk arbetsmiljö och andra förhållanden.

Dagens byggnad och standard innehåller:

Nya projekt i industriparken:

 • Nya byggnader med BREEAM-certifiering
 • Solcellspaneler på taket
 • Tar hänsyn till naturen och grönområden
 • Befintliga byggnader ska certifieras till BREEAM in use
 • Investering i NOx-reduktion
 • Uppgradering av parkens fjärrvärmelösning

BREEAM-certifierade lokaler till uthyrning

De nya industrilokalerna i den väletablerade industriparken är miljöcertifierade med BREEAM-standard Very Good. För att uppnå denna certifiering finns det bestämda krav som måste uppfyllas, och här utgår BREEAM från nio olika parametrar inom hållbarhet:

 • Förvaltning
 • Hälsa och inomhusmiljö
 • Energi
 • Transport
 • Vatten
 • Material
 • Avfall
 • Markanvändning och ekologi
 • Förorening

Inom varje kategori finns ämnen med kriterier eller åtgärder som man kan göra för att reducera byggnadens miljöpåverkan. Energiklassningen går från A till G där A är bäst. Här är klassificeringen baserad på beräknad levererad energi till byggnaden. En bra energiklassificering innebär att byggnaden är energieffektiv, och kraven för att uppnå den bästa klassificeringen är väldigt höga. Det är även fokus på miljövänlig avfallshantering och tillgång till gratis laddningsstation till elbilar.

 

FN:s mål om hållbarhet

FN:s hållbarhetsmål är en gemensam arbetsplan för världen med syfte på att utrota fattigdom, bekämpa olikheter och stoppa klimatförändringarna innan år 2030. Våra nya lokaler drivs av 100 % grön energi med bland annat solcellspaneler och andra drifteffektiva lösningar som bidrar till ett lägre energibehov och ett minskat miljöavtryck. Men industrilokalen ska inte bara vara grön och miljövänlig, den som arbetar där ska även ha ordentliga och säkra arbetsförhållanden.
 

Goda och säkra arbetsförhållanden

Det läggs vikt på att skydda anställda med bra anställningsavtal, rättvisa löner och villkor för exempelvis betald övertid. Strålkastarljuset på HMS (hälsa, miljö, säkerhet) och goda arbetsförhållanden ligger också i linje med ett hållbart tankesätt, och vi förväntar att våra hyresgäster ska ha ett medvetet förhållande till detta. Med hjälp av ett väletablerat lokalt nätverk har vi tillgång till kvalificerad arbetskraft och vi kan även bistå med effektiva anställningsprocesser för våra hyresgäster om det önskas.

Contact persons

Olav Jegtvolden Managing Director
+47 4041 1440
See e-mail