Varför etablera produktion i Litauen?

Etablering av produktion i ett annat land är ett stort och viktigt strategiskt beslut för många företag. Det är därför viktigt att känna till de lokala förhållandena med alla för- och nackdelar som finns i de olika länderna. Litauen är ett av de geografiskt närmsta lågprisländerna i förhållande till Sverige. Utöver lägre kostnader finns det många andra goda anledningar till att etablera sig i Litauen och i synnerhet i vår hållbara industripark.

Då vi år 2022 tog det stora beslutet om att flytta delar av vår produktion till utlandet för att även i fortsättningen vara konkurrenskraftiga, upptäckte vi snabbt att Litauen var rätt land för oss.

Vi gjorde grundliga undersökningar av allt från löner, transport, arbetsförhållanden, lagar och regler, kultur och tillgång till arbetskraft och jämförde det med andra länder i Baltikum och Polen. Därefter tittade vi på var i Litauen det var bäst att etablera produktion, och kom då fram till att staden Ukmerge med produktionstradition och tillgång till arbetskraft lite utanför områden som Vilnius och Kaunas var ett fördelaktigt val.

Det är inte bara löner och kostnader som är orsaken till att det är lukrativt och praktiskt med produktion i Litauen. I jämförelse med etablering i Asien och andra lågprisländer så ligger Baltikum nära Sverige. Det finns goda förbindelser både med flyg och frakt av varor med lastbil. Landet är även medlem i EU och har en välutvecklad och välfungerande demokrati med många bra upplägg för industriföretag. I Litauen, och i synnerhet i Ukmerge, har de en tradition av att driva produktion, så tillgången till produktionsarbetare är betydligt bättre än i Sverige.

Litauen är fortfarande ett lågprisland

En av de främsta anledningarna till att etablera sig i utlandet är en lägre kostnadsnivå än i Sverige. Även om lönerna i Litauen och andra lågprisländer har ökat betydligt på senare år så är löner och kostnader fortfarande betydligt mer förnuftiga än i Sverige, och så kommer det att vara i flera årtionden framöver.

Detta gäller särskilt i en mindre industristad som Ukmerge där lönenivån inte är den samma som i de stora städerna Vilnius, Kaunas och Panavezius, likt det vi känner igen från Sverige med högre löner i Stockholmsområdet än i andra städer.

Det är inte lätt att säga exakt vad lönerna är i olika företag, men nedan kommer några exempel på vad som är aktuell lönenivå för några av dem som arbetar i industriparken.

  • Nyanställd produktionsmedarbetare - ca. 900-1 400 Euro/mån*
  • Produktionsmedarbetare med 2-3 års erfarenhet - ca. 1 100-1 700 Euro/mån*
  • Yrkesspecialist nybörjare/lärling - t.ex. svetsare - ca. 1 300-1 600 Euro/mån*
  • Yrkesspecialist med 2-3 års erfarenhet - t.ex. svetsare - ca. 1 700-2 100 Euro/mån*
  • Nyutbildad ingenjör - ca. 1 200-1 600 Euro/mån* Erfaren ingenjör- ca. 1 600-2 300
  • Euro/mån* Senior ingenjör, ledare – ca 2 900-3 300 Euro/mån*
  • Administrativ medarbetare – ca 1 500-2 500 Euro/mån*

* Lönen är bruttolön som betalas i 12 månader för att täcka 4 veckors betald semester, plus ca. 10 % för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Tillgång till arbetskraft

Oavsett hur lätt det är att få tag i anställda så hjälper det inte om det inte finns någon med rätt kompetens tillgänglig där man har etablerat sig. En av fördelarna med Litauen är att landet traditionellt sett är ett industriland med mycket industri. Detta gör att tillgången till medarbetare och tekniska ingenjörer är betydligt bättre än vad vi är vana vid i Sverige.

Även om det just nu är låg arbetslöshet och även är konkurrens om de skickliga medarbetarna i Litauen, så finns dessa medarbetare. Genom att erbjuda goda arbetsförhållanden, ordentliga anställningsavtal, rättvisa villkor och konkurrenskraftiga löner i förhållande till de lokala nivåerna, så får man som arbetsgivare tag i de arbetstagare man behöver.

Från att vi startade industriparken år 2003 utan en enda anställd och fram till idag, så arbetar nu mer än 400 personer här. Utan god tillgång till arbetskraft så skulle detta inte vara möjligt.

Nära Skandinavien

Litauen är att land som ligger nära oss i Skandinavien. Detta ger många fördelar om man jämför med att etablera produktion i Asien, Syd- eller Östeuropa eller andra länder längre bort från Sverige.

Transport

Den största fördelen med att etablera produktion i Litauen är transport. Både transporttiden och transportkostnaderna är betydligt lägre än om man ska skicka varar halvvägs runt jorden innan de kommer till Sverige eller marknaderna i Nordeuropa. Därtill kommer även transportfrekvensen: Nästan varje dag körs det trailers från Industriparken till Sverige, Skandinavien och Polen. Vi kan hjälpa hyresgäster i industriparken med goda transportavtal eller transportsamarbeten.

Kultur och arbetsmoral

En faktor som man ofta glömmer när man etablerar sig i utlandet är kultur och kulturskillnader. Litauen ligger inte bara nära oss fysiskt, utan även kulturellt har landet kommit betydligt närmre oss efterhand som tiden från Sovjetregimen blir historia. Väldigt många litauer har arbetat i Skandinavien och andra länder i Nordeuropa. De är medlem i EU och har i hög grad etablerat ett tankesätt som ligger nära den vi har i Sverige och resten av Skandinavien. Detta gäller speciellt i vår industripark, där många har varit med oss i runt 20 år och därmed fått ett tankesätt med sig gällande tillit, proaktivitet och kvalitet som vi vill ha. När detta kombineras med en väldigt hög arbetsmoral, som man hittar från förr i Litauen, blir det lätt att driva företag i industriparken.

Flygförbindelser

De senaste åren har det även tillkommit många frekventa och bra flygrutter från Sverige till Litauen, vilket gör att många kortare resor är möjligt utan att det kostar allt för mycket. Ska man driva företag i ett annat land kan man inte komma ifrån att närvaro och personlig kontakt med medarbetare och affärspartners är viktigt. Att detta är möjligt på samma sätt som om man reser runt i Sverige är naturligtvis väldigt praktiskt.

Goda förutsättningar för näringsliv i Litauen

Litauen är inte längre ett typiskt östblocksland med påverkan från den gamla Sovjetregimen. Landet är med i EU och NATO och har varit självständigt i mer än 20 år. Under den här perioden har landet gått igenom en omfattande förvandling från ett gammalt byråkratiskt system till moderna och effektiva system i en välfungerande demokrati.

Myndigheterna i Litauen gör mycket för att underlätta etableringen av utländska företag som ska etablera sig i landet. De har en lång rad av stödsystem och inte minst möjligheten för att söka EU-medel till diverse projekt. Det är enkelt att komma i gång och det finns bara ett fåtal utmaningar av byråkratisk karaktär. Med hjälp av erfarna partners i industriparken kan vi hjälpa er med alla formaliteter. Från registrering av företag, bokföring, revision, advokat eller bank, allt beroende på vad ni kan tänkas behöva hjälp med.

Contact persons

Olav Jegtvolden Managing Director
+47 4041 1440
See e-mail